Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.05.2019
Bod č. 16.36: TE-254_2019_Celoročné terasy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 75
TE-254_2019_Celoročné terasy (Marek Hluško ­Litovel PUB)
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1