Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 3: Správa o kontrolnej činnosti

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 3
Správa o kontrolnej činnosti
Prítomní: 3 Neprítomní: 2 Za: 3 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0