Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 6: Záverečný účet obce za rok 2014, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 6
Záverečný účet obce za rok 2014, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0