Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 10: Prerokovanie platu starostu obce

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 10
Prerokovanie platu starostu obce
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0