Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 12: Rôzne

Uznesenie 023/2015 pod E.1: Vatra

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

E.1Vatra

Termín 27.6.2015 v sobotu;

Drevo palivové: Dušan Schumichrast

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Hlasovanie č. 16
Vatra
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0