Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.6: TE-572_2020_Rajtár, Michálek_predaj pozemku

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 41
TE-572_2020_Rajtár, Michálek_predaj pozemku
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0