Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.8: TE-574_2020_Ladislav Svarda_ osobitný zreteľ

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 43
TE-574_2020_Ladislav Svarda_ osobitný zreteľ
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0