Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 14.3: TE-590/2020 ZpS – Idősek otthona

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 21
Návrhy na spolufinancovanie projektov Envirofondu - Javaslatok az Envirofond projektjeinek finanszírozására - TE-590/2020 ZpS ­ Idősek otthona
Schválené Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 6