Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.11.2019
Bod č. 14.6: TE-293_2019_Hegedüs Nikolas_osobitný zreteľ

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 31
TE-293_2019_Hegedüs Nikolas_osobitný zreteľ
Schválené Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1