Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.09.2019
Bod č. 1: Otvorenie – Megnyitó

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 5
Otvorenie ­ Megnyitó (Program PN-MJ Tárnok)
Zamietnuté Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 12 Nehlasovali: 3