Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.08.2019
Bod č. 6.1: TE-336 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 – výmena okien školských kuchýň -Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására – ablakcserék az iskolakonyhákon

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 14
TE-336 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 ­ výmena okien školských kuchýň -Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására ­ ablakcserék az iskolakonyhákon
Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 21 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0