Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.03.2019
Bod č. 7: Spolufinancovanie projektu strechy kasárenskej budovy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 10
Spolufinancovanie projektu strechy kasárenskej budovy
Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1