Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.01.2019
Bod č. 8: Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2019-2021 - A COMORRA SERVIS költségvetési javaslata a 2019-2021 -es időszakra

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 12
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2019-2021 - A COMORRA SERVIS költségvetési javaslata a 2019-2021
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1