Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.01.2019
Bod č. 12: Podnikateľský plán spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na rok 2019- A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. üzleti terve a 2019-es évre

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 16
Podnikateľský plán spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na rok 2019-A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. üzleti terve a 2019-es évre
Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 2