Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.01.2019
Bod č. 14b: TE-23/2019 Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ Javaslat a „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ projekt társfinanszírozására

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 19
TE-23/2019 Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ Javaslat a „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ projekt társfinanszírozására
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1