Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 2: Ak si prajete zmeniť tento vzor, môžete tak urobiť v nastaveniach orgánu.

Uznesenie 7

Uložiť ako PDF
Hlasovanie
llllllll
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
Hlasovanie
Zamietnuté Prítomní: 3 Neprítomní: 0 Za: 1 Proti: 1 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0