Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 1: Otvorenie – Megnyitó

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 2
Otvorenie ­ Megnyitó (Program)
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0