Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 3: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 4
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Zrušenie uznesenia č. 1811/2018 számú határozat megszüntetése)
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 1