Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 3: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 5
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Určenie doby uzavretia manželstva - Házasságkötések időpontjainak meghatározása)
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 14 Proti: 1 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0