Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 7: TE-740 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2019 - A CALOR, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 11
TE-740 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2019 - A CALOR, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0