Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 8: TE-741 Hodnotenie výsledku hospodárenia k 31.12.2019 - COM-MÉDIA, spol. s r.o. - A COM-MÉDIA, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 12
TE-741 Hodnotenie výsledku hospodárenia k 31.12.2019 COM-MÉDIA, spol. s r.o. - A COM-MÉDIA, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 3