Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.2: TE-768 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2020 – „Dodávka služieb auditu informačnej bezpečnosti“ - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására – „Információbiztonsági szolgáltatások auditja”

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 15
TE-768 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2020 ­ „Dodávka služieb auditu informačnej bezpečnosti“ - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ­ „Információbiztonsági szolgáltatások auditja” (PN Komisie pre digitalizáciu)
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 1