Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.3: TE-771 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 (nákup traktora, krovinorezov a prijatia sezónnych pracovníkov) - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ( traktor, bozótvágók vásárlása és idénymunkások felvétele)

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 16
TE-771 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 (nákup traktora, krovinorezov a prijatia sezónnych pracovníkov) - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ( traktor, bozótvágók vásárlása és idénymunkások felvétele)
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0