Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.6: TE-781 Návrh na zmenu termínu čerpania a splácania úveru - Projekt Cultplay - Javaslat a Cultplay projekthez kapcsolódó hitel merítésének megváltoztatására

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 20
TE-781 Návrh na zmenu termínu čerpania a splácania úveru - Projekt Cultplay - Javaslat a Cultplay projekthez kapcsolódó hitel merítésének megváltoztatására
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0