Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.7: TE-773 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 21
TE-773 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1