Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 14.1: TE-783 Návrh rozpočtu zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno a návrh na zmenu rozpočtu ŠJ pri ZŠ rozmarínová na rok 2020 - Komárom város fenntartásában lévő iskolai étkezdék költségvetés javaslata és a Rozmaring utcai iskolakonyha költségvetés módosítása a 2020-as évre

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 27
TE-783 Návrh rozpočtu zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno a návrh na zmenu rozpočtu ŠJ pri ZŠ rozmarínová na rok 2020 - Komárom város fenntartásában lévő iskolai étkezdék költségvetés javaslata és a Rozmaring utcai iskolakonyha költségvetés módosítása a 2020-as évre
Schválené Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1