Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 14.8: TE-756 Informatívna správa – Obnovenie školského vyučovania od 01.06.2020 - Tájékozatató az iskolai tanítás újraindításáról 2020. 06. 01-től

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 34
TE-756 Informatívna správa ­ Obnovenie školského vyučovania od 01.06.2020 - Tájékozatató az iskolai tanítás újraindításáról 2020. 06. 01-től
Schválené Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1