Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.1: TE-577_2020_Jozef Bokros_OZ

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 42
TE-577_2020, Jozef Bokros_OZ
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0