Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.8: TE-715_2020_Agroprova s.r.o._OZ

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 49
TE-715_2020, Agroprova s.r.o., prenájom pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1