Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 18: TE-745 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - Pályázati kiírás a COMORRA SERVIS járulékos szervezet igazgatói posztjára

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 69
TE-745 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - Pályázati kiírás a COMORRA SERVIS járulékos szervezet igazgatói posztjára
Schválené Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0