Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

11.04.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
07.04.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
04.04.2016 Komisia dopravy a informačných systémov
31.03.2016 Mestské zastupiteľstvo
30.03.2016 Mestské zastupiteľstvo
30.03.2016 Mestské zastupiteľstvo
23.03.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
17.03.2016 Mestská rada
16.03.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
15.03.2016 Komisia dopravy a informačných systémov
14.03.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
11.03.2016 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
10.03.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
07.03.2016 Komisia dopravy a informačných systémov
01.03.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
18.02.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
18.02.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
11.02.2016 Mestská rada
04.02.2016 Mestské zastupiteľstvo
03.02.2016 Mestské zastupiteľstvo
02.02.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
22.01.2016 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
21.01.2016 Mestská rada
18.01.2016 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva
18.01.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
15.01.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
14.01.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
12.01.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
10.12.2015 Mestské zastupiteľstvo
09.12.2015 Mestské zastupiteľstvo
07.12.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
07.12.2015 Komisia pre ochranu verejného poriadku
03.12.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
02.12.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
02.12.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
26.11.2015 Mestská rada
24.11.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
24.11.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
23.11.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
19.11.2015 Mestské zastupiteľstvo
18.11.2015 Mestské zastupiteľstvo
12.11.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
12.11.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
11.11.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
09.11.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
06.11.2015 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
05.11.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
05.11.2015 Mestská rada
03.11.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
02.11.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
22.10.2015 Mestské zastupiteľstvo
22.10.2015 Mestské zastupiteľstvo
15.10.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
14.10.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
12.10.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
09.10.2015 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
08.10.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
08.10.2015 Mestská rada
06.10.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
05.10.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
24.09.2015 Mestské zastupiteľstvo
23.09.2015 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
21.09.2015 Komisia pre ochranu verejného poriadku
21.09.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
17.09.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
11.09.2015 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
10.09.2015 Mestská rada
09.09.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
08.09.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
08.09.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
07.09.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
25.06.2015 Mestské zastupiteľstvo
24.06.2015 Mestské zastupiteľstvo
24.06.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
18.06.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
18.06.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
15.06.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
11.06.2015 Mestské zastupiteľstvo
11.06.2015 Mestská rada
09.06.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
09.06.2015 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
08.06.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
05.06.2015 Mestská rada
02.06.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
28.05.2015 Mestské zastupiteľstvo
27.05.2015 Mestské zastupiteľstvo
25.05.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
21.05.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
18.05.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
14.05.2015 Mestská rada
13.05.2015 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
12.05.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
11.05.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
07.05.2015 Mestská rada
05.05.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
30.04.2015 Mestské zastupiteľstvo
27.04.2015 Komisia pre ochranu verejného poriadku
23.04.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
22.04.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
20.04.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
16.04.2015 Mestská rada
15.04.2015 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
14.04.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
13.04.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
09.04.2015 Mestské zastupiteľstvo
09.04.2015 Mestské zastupiteľstvo
08.04.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
07.04.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
01.04.2015 Mestská rada
26.03.2015 Mestské zastupiteľstvo
23.03.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
23.03.2015 Komisia pre ochranu verejného poriadku
19.03.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
19.03.2015 Mestská rada
18.03.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
18.03.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
16.03.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
12.03.2015 Mestská rada
11.03.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
10.03.2015 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
10.03.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
09.03.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
27.02.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
26.02.2015 Mestské zastupiteľstvo
19.02.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
18.02.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
16.02.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
12.02.2015 Mestská rada
12.02.2015 Komisia mandátová
11.02.2015 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
10.02.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
10.02.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
09.02.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
09.02.2015 Komisia pre ochranu verejného poriadku
05.02.2015 Mestské zastupiteľstvo
29.01.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
28.01.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
26.01.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
26.01.2015 Komisia pre ochranu verejného poriadku
22.01.2015 Mestská rada
21.01.2015 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
20.01.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
19.01.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
15.01.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
13.01.2015 Komisia mandátová
11.12.2014 Mestské zastupiteľstvo