Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

17.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
26.11.2018 Miestne zastupiteľstvo