Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

17.12.2018 Miestne zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia

26.11.2018 Miestne zastupiteľstvo