Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

20.10.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
21.10.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie

Uskutočnené zasadnutia

19.10.2020 Komisia pre kultúru
19.10.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
29.09.2020 Miestne zastupiteľstvo
22.09.2020 Miestna rada
21.09.2020 Komisia pre kultúru
21.09.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
21.09.2020 Komisia pre dopravu
21.09.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
17.09.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
17.09.2020 Komisia mandátová
09.09.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
07.09.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
05.08.2020 Miestne zastupiteľstvo
05.08.2020 Miestna rada
04.08.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
04.08.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
04.08.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
04.08.2020 Komisia pre dopravu
30.06.2020 Miestne zastupiteľstvo
29.06.2020 Komisia pre dopravu
23.06.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
23.06.2020 Komisia pre kultúru
23.06.2020 Miestna rada
22.06.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
22.06.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
17.06.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
15.06.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.06.2020 Miestne zastupiteľstvo
05.06.2020 Komisia mandátová
26.05.2020 Miestne zastupiteľstvo
25.05.2020 Komisia pre dopravu
19.05.2020 Komisia pre kultúru
19.05.2020 Miestna rada
18.05.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
18.05.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
15.05.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
13.05.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
12.05.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
28.04.2020 Miestne zastupiteľstvo
21.04.2020 Miestna rada
20.04.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
20.04.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.04.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
14.04.2020 Komisia pre kultúru
17.03.2020 Miestne zastupiteľstvo
10.03.2020 Miestna rada
09.03.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.03.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
09.03.2020 Komisia mandátová
09.03.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
04.03.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
03.03.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
02.03.2020 Komisia pre kultúru
10.02.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
04.02.2020 Miestne zastupiteľstvo
29.01.2020 Komisia pre dopravu
28.01.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
28.01.2020 Miestna rada
27.01.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
27.01.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
22.01.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
17.12.2019 Miestne zastupiteľstvo
10.12.2019 Miestna rada
09.12.2019 Komisia pre kultúru
09.12.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.12.2019 Komisia pre dopravu
04.12.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
02.12.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
25.11.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
05.11.2019 Miestne zastupiteľstvo
04.11.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
29.10.2019 Miestna rada
28.10.2019 Komisia pre kultúru
28.10.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
28.10.2019 Komisia mandátová
24.10.2019 Komisia pre dopravu
23.10.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
18.10.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
14.10.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
14.10.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
09.10.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
24.09.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.09.2019 Miestna rada
16.09.2019 Komisia pre kultúru
16.09.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
16.09.2019 Komisia pre dopravu
11.09.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
10.09.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.09.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
09.09.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
16.07.2019 Miestne zastupiteľstvo
25.06.2019 Miestne zastupiteľstvo
19.06.2019 Komisia pre dopravu
19.06.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
18.06.2019 Miestna rada
17.06.2019 Komisia pre kultúru
17.06.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
14.06.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
12.06.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
04.06.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
03.06.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
28.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
22.05.2019 Komisia pre dopravu
21.05.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
21.05.2019 Miestna rada
20.05.2019 Komisia pre kultúru
20.05.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
16.05.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
15.05.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
14.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
30.04.2019 Komisia pre dopravu
23.04.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
16.04.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
15.04.2019 Komisia pre kultúru
15.04.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
04.04.2019 Komisia pre dopravu
04.04.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
03.04.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
26.03.2019 Miestne zastupiteľstvo
12.03.2019 Miestne zastupiteľstvo
11.03.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
07.03.2019 Komisia pre dopravu
05.03.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
05.03.2019 Miestna rada
04.03.2019 Komisia pre kultúru
04.03.2019 Komisia mandátová
04.03.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
27.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
19.02.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
19.02.2019 Miestne zastupiteľstvo
14.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
12.02.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
12.02.2019 Miestna rada
11.02.2019 Komisia pre kultúru
08.02.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
06.02.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
06.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
05.02.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
04.02.2019 Komisia pre dopravu
28.01.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
28.01.2019 Komisia mandátová
23.01.2019 Miestne zastupiteľstvo
23.01.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
22.01.2019 Komisia pre kultúru
17.01.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
15.01.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
18.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
13.12.2018 Miestna rada
12.12.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
04.12.2018 Komisia mandátová
04.12.2018 Miestne zastupiteľstvo