Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

14.10.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
14.10.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
09.10.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
24.09.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.09.2019 Miestna rada
16.09.2019 Komisia pre kultúru
16.09.2019 Komisia pre dopravu
16.09.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
11.09.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
10.09.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.09.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
09.09.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
16.07.2019 Miestne zastupiteľstvo
25.06.2019 Miestne zastupiteľstvo
19.06.2019 Komisia pre dopravu
19.06.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
18.06.2019 Miestna rada
17.06.2019 Komisia pre kultúru
17.06.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
14.06.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
12.06.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
04.06.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
03.06.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
28.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
22.05.2019 Komisia pre dopravu
21.05.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
21.05.2019 Miestna rada
20.05.2019 Komisia pre kultúru
20.05.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
16.05.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
15.05.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
14.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
30.04.2019 Komisia pre dopravu
23.04.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
16.04.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
15.04.2019 Komisia pre kultúru
15.04.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
04.04.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
04.04.2019 Komisia pre dopravu
03.04.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
26.03.2019 Miestne zastupiteľstvo
12.03.2019 Miestne zastupiteľstvo
11.03.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
07.03.2019 Komisia pre dopravu
05.03.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
05.03.2019 Miestna rada
04.03.2019 Komisia pre kultúru
04.03.2019 Komisia mandátová
04.03.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
27.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
19.02.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
19.02.2019 Miestne zastupiteľstvo
14.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
12.02.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
12.02.2019 Miestna rada
11.02.2019 Komisia pre kultúru
08.02.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
06.02.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
06.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
05.02.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
04.02.2019 Komisia pre dopravu
28.01.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
28.01.2019 Komisia mandátová
23.01.2019 Miestne zastupiteľstvo
23.01.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
22.01.2019 Komisia pre kultúru
17.01.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
15.01.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
18.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
13.12.2018 Miestna rada
12.12.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
04.12.2018 Komisia mandátová
04.12.2018 Miestne zastupiteľstvo