Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

30.01.2015 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov