Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

18.12.2018 Miestne zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia

04.12.2018 Komisia mandátová
04.12.2018 Miestne zastupiteľstvo