Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

05.08.2020 Miestne zastupiteľstvo
30.06.2020 Miestne zastupiteľstvo
15.06.2020 Miestne zastupiteľstvo
26.05.2020 Miestne zastupiteľstvo
28.04.2020 Miestne zastupiteľstvo
17.03.2020 Miestne zastupiteľstvo
04.02.2020 Miestne zastupiteľstvo
17.12.2019 Miestne zastupiteľstvo
05.11.2019 Miestne zastupiteľstvo
24.09.2019 Miestne zastupiteľstvo
16.07.2019 Miestne zastupiteľstvo
25.06.2019 Miestne zastupiteľstvo
28.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
14.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
26.03.2019 Miestne zastupiteľstvo
12.03.2019 Miestne zastupiteľstvo
19.02.2019 Miestne zastupiteľstvo
23.01.2019 Miestne zastupiteľstvo
18.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
04.12.2018 Miestne zastupiteľstvo