Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

24.09.2019 Miestne zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia

16.07.2019 Miestne zastupiteľstvo
25.06.2019 Miestne zastupiteľstvo
28.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
14.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
26.03.2019 Miestne zastupiteľstvo
12.03.2019 Miestne zastupiteľstvo
19.02.2019 Miestne zastupiteľstvo
23.01.2019 Miestne zastupiteľstvo
18.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
04.12.2018 Miestne zastupiteľstvo