Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

27.10.2020 Miestna rada
22.09.2020 Miestna rada
05.08.2020 Miestna rada
23.06.2020 Miestna rada
19.05.2020 Miestna rada
21.04.2020 Miestna rada
10.03.2020 Miestna rada
28.01.2020 Miestna rada
10.12.2019 Miestna rada
29.10.2019 Miestna rada
17.09.2019 Miestna rada
18.06.2019 Miestna rada
21.05.2019 Miestna rada
05.03.2019 Miestna rada
12.02.2019 Miestna rada
13.12.2018 Miestna rada