Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

18.06.2019 Miestna rada
21.05.2019 Miestna rada
05.03.2019 Miestna rada
12.02.2019 Miestna rada
13.12.2018 Miestna rada