Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

28.01.2020 Miestna rada
10.12.2019 Miestna rada
29.10.2019 Miestna rada
17.09.2019 Miestna rada
18.06.2019 Miestna rada
21.05.2019 Miestna rada
05.03.2019 Miestna rada
12.02.2019 Miestna rada
13.12.2018 Miestna rada