Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

04.03.2019 Komisia mandátová
28.01.2019 Komisia mandátová
04.12.2018 Komisia mandátová