Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

21.10.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
09.09.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
04.08.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
17.06.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
13.05.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
15.04.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
04.03.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
22.01.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
04.12.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
23.10.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
09.10.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
11.09.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
19.06.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
12.06.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
15.05.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
03.04.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
27.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
14.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
06.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
23.01.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
12.12.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie