Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

03.04.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
27.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
14.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
06.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
23.01.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
12.12.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie