Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

09.10.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
11.09.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
19.06.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
12.06.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
15.05.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
03.04.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
27.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
14.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
06.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
23.01.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
12.12.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie