Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

26.10.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
21.09.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
22.06.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
18.05.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
20.04.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.03.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
27.01.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.12.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
28.10.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
10.09.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
04.06.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
23.04.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
19.02.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
12.02.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
15.01.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu