Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

04.06.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
23.04.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
19.02.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
12.02.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
15.01.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu