Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

07.09.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
04.08.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
22.06.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
18.05.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
09.03.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
10.02.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
25.11.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
14.10.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
09.09.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
03.06.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
16.05.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
04.04.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
11.03.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
06.02.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
28.01.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie