Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

06.02.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
28.01.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie