Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

19.10.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
21.09.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.06.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.05.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
20.04.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
09.03.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
27.01.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
04.11.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
18.10.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
14.10.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
16.09.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
14.06.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
20.05.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.04.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
04.03.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
08.02.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport