Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

14.06.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
20.05.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.04.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
04.03.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
08.02.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport