Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

04.03.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

Uskutočnené zasadnutia

08.02.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport