Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

04.04.2019 Komisia pre dopravu
07.03.2019 Komisia pre dopravu
04.02.2019 Komisia pre dopravu