Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

21.09.2020 Komisia pre dopravu
04.08.2020 Komisia pre dopravu
29.06.2020 Komisia pre dopravu
25.05.2020 Komisia pre dopravu
29.01.2020 Komisia pre dopravu
09.12.2019 Komisia pre dopravu
24.10.2019 Komisia pre dopravu
16.09.2019 Komisia pre dopravu
19.06.2019 Komisia pre dopravu
22.05.2019 Komisia pre dopravu
30.04.2019 Komisia pre dopravu
04.04.2019 Komisia pre dopravu
07.03.2019 Komisia pre dopravu
04.02.2019 Komisia pre dopravu