Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

20.10.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
17.09.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
04.08.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
23.06.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
12.05.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
03.03.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
28.01.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
02.12.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
09.09.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
17.06.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
21.05.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
16.04.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
05.03.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
05.02.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
17.01.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok