Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

16.04.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
05.03.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
05.02.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
17.01.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok