Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

19.10.2020 Komisia pre kultúru
21.09.2020 Komisia pre kultúru
23.06.2020 Komisia pre kultúru
19.05.2020 Komisia pre kultúru
14.04.2020 Komisia pre kultúru
02.03.2020 Komisia pre kultúru
09.12.2019 Komisia pre kultúru
28.10.2019 Komisia pre kultúru
16.09.2019 Komisia pre kultúru
17.06.2019 Komisia pre kultúru
20.05.2019 Komisia pre kultúru
15.04.2019 Komisia pre kultúru
04.03.2019 Komisia pre kultúru
11.02.2019 Komisia pre kultúru
22.01.2019 Komisia pre kultúru