Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

15.04.2019 Komisia pre kultúru
04.03.2019 Komisia pre kultúru
11.02.2019 Komisia pre kultúru
22.01.2019 Komisia pre kultúru