Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

04.04.2016 Komisia dopravy a informačných systémov
15.03.2016 Komisia dopravy a informačných systémov
07.03.2016 Komisia dopravy a informačných systémov
07.12.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
09.11.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
12.10.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
21.09.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
15.06.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
18.05.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
20.04.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
16.03.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
16.02.2015 Komisia dopravy a informačných systémov
26.01.2015 Komisia dopravy a informačných systémov