Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

27.02.2020 Mestské zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia

12.12.2019 Mestské zastupiteľstvo
05.12.2019 Mestské zastupiteľstvo
25.11.2019 Mestská rada
31.10.2019 Mestské zastupiteľstvo
15.10.2019 Mestská rada
26.09.2019 Mestské zastupiteľstvo
10.09.2019 Mestská rada
15.08.2019 Mestské zastupiteľstvo
06.08.2019 Mestská rada
27.06.2019 Mestské zastupiteľstvo
11.06.2019 Mestská rada
30.05.2019 Mestské zastupiteľstvo
16.05.2019 Mestská rada
25.04.2019 Mestské zastupiteľstvo
16.04.2019 Mestská rada
28.02.2019 Mestské zastupiteľstvo
12.02.2019 Mestská rada
29.01.2019 Mestské zastupiteľstvo
15.01.2019 Mestská rada
10.12.2018 Mestské zastupiteľstvo