Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

30.03.2020 Mestské zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia

10.03.2020 Mestská rada
03.03.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
03.03.2020 Komisia športu
27.02.2020 Mestské zastupiteľstvo
11.02.2020 Mestská rada
05.02.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
04.02.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
04.02.2020 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
03.02.2020 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
29.01.2020 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
14.01.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
14.01.2020 Komisia športu
12.12.2019 Mestské zastupiteľstvo
10.12.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
05.12.2019 Mestské zastupiteľstvo
03.12.2019 Komisia športu
25.11.2019 Mestská rada
18.11.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
06.11.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
04.11.2019 Komisia športu
31.10.2019 Mestské zastupiteľstvo
30.10.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
21.10.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
15.10.2019 Mestská rada
09.10.2019 Komisia športu
08.10.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
07.10.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
03.10.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
02.10.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
26.09.2019 Mestské zastupiteľstvo
10.09.2019 Mestská rada
09.09.2019 Komisia športu
05.09.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
03.09.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
03.09.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
02.09.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
15.08.2019 Mestské zastupiteľstvo
06.08.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
06.08.2019 Mestská rada
31.07.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
29.07.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
27.06.2019 Mestské zastupiteľstvo
13.06.2019 Komisia športu
11.06.2019 Mestská rada
06.06.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
05.06.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
04.06.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
03.06.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
03.06.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
30.05.2019 Mestské zastupiteľstvo
16.05.2019 Mestská rada
09.05.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
07.05.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
06.05.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
06.05.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
02.05.2019 Komisia športu
25.04.2019 Mestské zastupiteľstvo
16.04.2019 Mestská rada
09.04.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
08.04.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
08.04.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
21.03.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
07.03.2019 Komisia športu
28.02.2019 Mestské zastupiteľstvo
14.02.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
12.02.2019 Mestská rada
11.02.2019 Komisia športu
11.02.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
11.02.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
06.02.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
05.02.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
04.02.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
29.01.2019 Mestské zastupiteľstvo
15.01.2019 Mestská rada
10.12.2018 Mestské zastupiteľstvo