Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

29.10.2020 Mestské zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia

24.09.2020 Mestské zastupiteľstvo
25.08.2020 Mestské zastupiteľstvo
25.06.2020 Mestské zastupiteľstvo
28.05.2020 Mestské zastupiteľstvo
30.03.2020 Mestské zastupiteľstvo
27.02.2020 Mestské zastupiteľstvo
12.12.2019 Mestské zastupiteľstvo
05.12.2019 Mestské zastupiteľstvo
31.10.2019 Mestské zastupiteľstvo
26.09.2019 Mestské zastupiteľstvo
15.08.2019 Mestské zastupiteľstvo
27.06.2019 Mestské zastupiteľstvo
30.05.2019 Mestské zastupiteľstvo
25.04.2019 Mestské zastupiteľstvo
28.02.2019 Mestské zastupiteľstvo
29.01.2019 Mestské zastupiteľstvo
10.12.2018 Mestské zastupiteľstvo