Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

31.08.2020 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
02.06.2020 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
04.05.2020 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
02.03.2020 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
04.02.2020 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
18.11.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
07.10.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
02.09.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
29.07.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
03.06.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
06.05.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
08.04.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
04.02.2019 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov